Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 8 | No. 3 | September 2005

INHOUDSOPGAVE

Paul H.A.M. Abels
Desiderius van Rotterdam of van Gouda? (67-70)

Hans van der Wereld
De profetieŽn van pastoor Thomas Kwakman (67-70) - Persoonlijk profiel: Johan A.J.M. Decavele (71)

Tim Graas
Het oudste avondsmaalzilver van de PKN (72-81)

Bert Lever
Centraal Bureau voor Genealogie, een Fundgrube (82-86)

Boekennieuws (87-89)

Signalementen (90-91)

[Jan Dirk Snel]
De Veluwe van Reformatie tot heden. Zeventiende Dag van de Kerkgeschiedenis op zaterdag 12 november 2005 in Arnhem (92-95)

Snelle groei website (96)

Klik om terug te keren