Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 8 | No. 2 | Juni 2005

INHOUDSOPGAVE

John Exalto
VNKONLINE.WEB-LOG.NL (34)

Thomas H. von der Dunk
De bouw van de St. Augustinus (De Star) aan de Amsterdamse Spinhuisstreeg (35-45)

Gian Ackermans
"Een bestemming die al mijn idealen doodde". Vorming en zelfbeeld van Frans van Lith SJ (1863-1926), pionier van de Javanen-missie (46-57)

Boekennieuws (58-59)

Congressen (63-64)

Klik om terug te keren