Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 8 | No. 1 | Maart 2005

INHOUDSOPGAVE

Paul H.A.M. Abels
Polemiek: het zout in de historische pap (2)

W.J. van Asselt
Gisbertus Voetius, professor en predikant te Utrecht (1634-1676) (3-10)

Pieter Holtrop
Kooplieden, dominees en andere avonturiers. Twee eeuwen Nederlandse cultuur in Sint Petersburg, 1704-1726 (11-17)

Persoonlijk profiel: Lodewijk G.M. Winkeler (18-20)

Boekennieuws (21-25)

Gian Ackermans
In memoriam Matthieu Spiertz (1928-2004) (26-27)

Jan Dirk Snel
Koude oorlog in de kerken? Studiedag naar aanleiding van Over de Muur op zaterdag 4 juni 2005 (28-32)

Klik om terug te keren