Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 7 | No. 4 | December 2004

INHOUDSOPGAVE

Paul H.A.M. Abels
In memoriam Sjouke Voolstra (1942-2004) (98)

H. ten Boom
De "School van Moll". Een vroege voorloper van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (99-106)

Th.A. Fafié C.W. Mönnich (1915-1994)

Luthers theoloog en cultuurhistoricus (107-120)

Persoonlijk profiel: Piet Visser (121-122, 128)

Boekennieuws (123-126)

Verenigingsnieuws. Geslaagde Zestiende "Dag van de Kerkgeschiedenis" te Deventer (127-128)

Klik om terug te keren