Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 7 | No. 2 | Juni 2004

INHOUDSOPGAVE

Jan Dirk Snel
Pagani (34)

John Exalto
"In U gloort na de beeltenis van Calvijn". Over de bevindelijk gereformeerde heldencultus (35-41)

Ronald van Raak
Religie en democratie. Het "Bijbelsch personalisme" van Philip A. Kohnstamm (42-48)

Aart de Groot
Faustus Socinus en Nederland (49-55)

Persoonlijk profiel: Paul H.A.M. Abels (56-57)

Congressen.
Erik Sengers
RELIC-symposium "Ziel en zaligheid in Nederland na 1950" (62)

P.H.A.M. Abels
Tijdschriften voor katholieke kerkgeschiedenis op schijf (63-64)

Klik om terug te keren