Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 6 | No. 4 | December 2003

Inhoudsopgave

Ton Wouters
Lectuur voor de winteravonden (106)

Jaap van Slageren
Contacten van Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf in Nederland (107-114)

F.G.M. Broeyer
Een Utrechtse kerk zonder grenzen (115-120)

Wim Janse
"Ik wil liever blijven by den wortel van den boom, dan hoog klimmen."
Een beroep op de predestinatieleer van Heinrich Bullinger en Albert Hardenberg in Noord-Holland in 1596 (121-125)

Opinie. Huib Noordzij [Reactie op bespreking van zijn Handboek van de Reformatie] (126-128)

Persoonlijk profiel: Marjet Derks (129-130)

Boekennieuws (131-132)

Verenigingsnieuws.
Jan Dirk Snel
Hoe de VNK de grens overschreed: Bentheim 8 november 2003 (133-134)

Jan Dirk Snel
Een prediker die op vele plaatsen stond en altijd anders kon (134-136)

Klik om terug te keren