Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 6 | No. 3 | Oktober 2003

INHOUDSOPGAVE

De pastorale markt Fred van Lieburg, Zielen en hun zorgers (74)

Johan de Niet
Ruzie aan het ziekbed. Interconfessionele botsingen in de zeventiende eeuw (75-80)

Jaap de Jong
Een noodkreet uit het Noorderkwartier. Doopsgezinde gemeenten en predikers in Holland (1731-1810) (81-88)

Ellen van Herk
Tot troost en stichting van 't heilbegerig hart. Lekenpredikers en conventikels in Amsterdam in het laatste kwart van de achttiende eeuw (89-94)

Persoonlijk profiel: Paul Hamans (95-96)

Vijftiende Dag van de Kerkgeschiedenis, zaterdag 8 november 2003, Bad Bentheim. Nederland en Benthiem: vijf eeuwen aan de grens (97

Boekennieuws (98-103)

Mysterie in de kerk van Aldeboarn opgelost ... (103-104)

Klik om terug te keren