Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 6 | No. 2 | Juni 2003

INHOUDSOPGAVE

Ton Wouters
Over bronnen en kritiek (34)

Louise van Tongerloo
Utrecht pelgrimsstad? Gegevens, vermoedens, vragen (35-44)

F.R.J. Knetsch
Een geleerde die geen hoogleraar wilde worden: David Martin (1639-1721) I (45-53)

Jan Dirk Snel
Kerkgeschiedenis, religiegeschiedenis, godsdienstgeschiedenis. Enige noodzakelijke begripsmatige verheldering (54-64)

Opinie.Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, [Reactie op opinie van Paul Abels in het vorige nummer] (65-67)

Evenementen (67)

Persoonlijk profiel: Mirjam G.K. van Veen (68)

Boekennieuws (69-72)

Klik om terug te keren