Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 6 | No. 1 | Maart 2003

INHOUDSOPGAVE

Gian Ackermans, What's in a name? (2)

Willem Frijhoff
Religie, geloof en kerk (3-13)

Opinie. P.H.A.M. Abels
Per undas adversas (14)

Ronald van Raak
Christen-Nationalisten in opstand. De Aprilbeweging van 1853 als Nationaal-Protestants Protest (15-22)

Persoonlijk profiel: Herman Johan Selderhuis (23-24)

Evenementen (24)

Boekennieuws (25-32)

Klik om terug te keren