Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 5 | No. 4 | December 2002

INHOUDSOPGAVE

Religie en de Nederlandse identiteit (106)

E.H. (Guus) Bary
'Het hoofd van Calvijn boven de horizon'. De kerkgeschiedenis in het poŽtisch oeuvre van H.H. ter Balkt (107-114)

Peter Nissen
'Das ich gern friden heett'. Nicolaus Cusanus en zijn tijd (115-128)

Signalementen (128)

Persoonlijk profiel: Willemien Otten (129-130)

Boekennieuws (131-138)

Verenigingsnieuws. Zijn Maas en Rijn katholiek of protestant (138-139)

Dankwoord van mgr A.H. van Luyn s.d.b, bisschop van Rotterdam (139-140)

Klik om terug te keren