Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 5 | No. 3 | September 2002

INHOUDSOPGAVE

Probleempredikanten Themanummer 'Probleempredikanten' (66)

J. Roelevink
De herder als schaap. Begeleiding en correctie van moeilijke dominees (67-74)

Ton Wouters
Soetermeer een Suijrmeer? De classis Delft en Delfland en de affaire rond de Zoetermeerse predikant Petrus Paludanus (75-88)

P.H.A.M. Abels
Naamlijst van Utrechtse (probleem)predikanten (89-97)

Persoonlijk profiel: Eugenius Hubertus Bary (98-99)

Boekennieuws (100-101)

Onderzoek. ReLiC: een centrum voor Nederlandse religiegeschiedenis (102-103)

Verenigingsnieuws (104)

Klik om terug te keren