Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 5 | No. 2 | Juni 2002

INHOUDSOPGAVE

Kerkgeschiedenis en de kunst (34)

Jan de Hond
Een rooms spektakelstuk. Het Jeruzalempanorama van Antonius Brouwer (1891) (35-40)

Daniela Müller
Geschiedenis van ketters is geschiedenis van de kerk (41-47)

Persoonlijk profiel: Hans-Martin Kirn (48-49)

Boekennieuws (50-61)

Evenementen (62)

Verenigingsnieuws (64)

Klik om terug te keren