Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 5 | No. 1 | Maart 2002

INHOUDSOPGAVE

De vrouw in de pastorie Themanummer: De vrouw in de pastorie (2)

P.H.A.M. Abels
Een voorbeeldige vrouw. Positie en invloed van de predikantsvrouw in de vroegmoderne tijd (3-10)

F.G.M. Broeyer
Voetius' echtgenote Deliana van Diest (11-15)

[P.H.A.M. Abels]
Dien de pastoorsmeid (16-17)

Boekennieuws (17)

Gian Ackermans
De pastoorsmeid in de letteren (18-29)

Persoonlijk profiel: Joke Spaans (30)

Boekennieuws (31-32)

Klik om terug te keren