Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 4 | No. 4 | December 2001

INHOUDSOPGAVE

Katholiek Documentatie Centrum met ondergang bedreigd (90)

M.P.M. Muskens
Het nut van de kerkgeschiedenis (91-94)

Evenementen (94)

Anton van de Sande
Vrijmetselarij en haar verhouding tot de kerkgenootschappen (95-103)

Tanja Kootte
Twee portretten van Abraham des Amorie van der Hoeven (104-109)

Evenementen (109)

Recensie-artikelen. Sjouke Voolstra, Geschiedenis der doopsgezinden (110-114)

Guus Bary
Norbertijner Abtenlevens (114-116)

Boekennieuws (116)

Persoonlijk profiel: Charles Caspers (117-118)

Verengingsnieuws (118)

Boekennieuws (119-120)

Klik om terug te keren