Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 4 | No. 3 | September 2001

INHOUDSOPGAVE

De zin van Brabantse kerkgeschiedenis. (Dertiende Dag van de Kerkgeschiedenis te Breda) (58)

John Exalto
Lezen en geloven in de late achttiende eeuw (59-63)

Willem van Asselt
Protestantse scholastiek. Methodologische kwesties bij de bestudering van haar ontwikkeling (64-69)

Pieter Rouwendal
Herman Hoeksema. Leven en opvattingen van een controversieel theoloog (70-82)

Boekennieuws (83-86)

Vier eeuwen classis Rotterdam. Een nieuw deel in de reeks werken van de VNK (87)

Evenementen (88)

Klik om terug te keren