Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 4 | No. 2 | Juni 2001

INHOUDSOPGAVE

De VNK van boeken bezeten (34)

P.H.A.M. Abels
De mislukking van de classis Oldenzaal (35-39)

Personalia (39)

Onderzoek.Gian Ackermans
De geschiedschrijving van Nederlandse religieuzen (19e en 20e eeuw). Bericht over recent afgeronde en lopende Nijmeegse projecten (40-45)

Persoonlijk profiel: Daniela Müller (46-47)

Jacob van Sluis
Nederlandse kerkgeschiedenis op het internet (48-52)

Boekennieuws (52)

Opinie.Jan Wim Buisman
De nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis verdient een hoger en nog breder perspectief (53-54)

F.R.J. Knetsch
Vragen over perspectieven (55-56)

Klik om terug te keren