Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 4 | No. 1 | Maart 2001

INHOUDSOPGAVE

Ketters en vrijmetselaars op jaarvergadering VNK (2)

Mirjam van Veen
Een onbekend geschrift van David Joris (3-8)

Recensie-artikelen.P.H.A.M. Abels
Dominee krijgt geen vat op militair. Ongemakkelijke biografie Van Deursen over prins Maurits (9-11)

John Exalto
De winterslaap van de gereformeerde piŽtisten. Een lokale voetnoot bij de (voor)geschiedenis van Afscheiding en Doleantie (12-23)

Persoonlijk profiel: Sjouke Voolstra (24-25)

Congressen (25)

Boekennieuws (26-31)

Evenementen (32)

Klik om terug te keren