Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 3 | No. 4 | December 2000

INHOUDSOPGAVE

Van 'smalle'naar 'brede' kerkgeschiedenis (86)

Mirjam de Baar
Nieuwe perspectieven voor de Nederlandse kerkgeschiedenis (87-97)

Verenigingsnieuws (97)

Peter Nissen
Het onbedoelde rendement van de kleinseminaries in het katholieke zuiden van Nederland (98-106)

J.P de Valk
Een mededeling en een oproep. Inventarisatie van gedrukte en ongedrukte egodocumenten 1814-1914 (107-112)

Personalia (112)

Persoonlijk profiel: Tanja Kootte (113)

Boekennieuws (114)

Evenementen (115-116)

Klik om terug te keren