Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 3 | No. 3 | September 2000

INHOUDSOPGAVE

De mens achter de kerkhistoricus (58)

Wim Janse
Vroeg-reformatorische bewegingen onder Karel V. Met een beknopte bibliografie, 1975-2000 (59-71)

Opinie.Willem van Asselt
Kerkgeschiedenis als theologische discipline (72-73)

Persoonlijk profiel:Peter Nissen (74)
Hoe God een beetje bleef in Amsterdam

Boekennieuws (76-81)

Evenementen (82-83)

Verenigingsnieuws (84)

Klik om terug te keren