Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 3 | No. 1 | Maart 2000

INHOUDSOPGAVE

Heeft de kerkgeschiedenis nog toekomst? (2)

Rob van de Schoor
Canisius en Cassander. Houwdegen ontmoet geleerde (3-10)

Liesbeth Labbeke
"Dit is wel een bij uitstek verdienstelijke tijd".
De Zusters Onder de Bogen in IndonesiŽ tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog (I) (11-19)

Boekennieuws (20-25)

Evenementen (26-27)

Verenigingsnieuws (28)

Klik om terug te keren