Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 2 | No. 4 | December 1999

INHOUDSOPGAVE

Requiem voor een bibliografie (98)

Fred van Lieburg
Uit het hoofd, uit het hart. Lezend preken in de piŽtistische traditie (99-111)

Christine Kooi
Katholieken en tolerantie in de Gouden eeuw (112-117)

Gian Ackermans
Proefschriften op het gebied van de kerkgeschiedenis aan de KU Nijmegen (118-127)

Boekennieuws (128-134)

Evenementen (135-136)

Klik om terug te keren