Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 2 | No. 3 | September 1999

INHOUDSOPGAVE

Is God al uit Amsterdam verdwenen? (66)

P. Al
Premonstratenzer aanwezigheid in Nederland (67-75)

Peter F. Dillingh
Kerkgebouw naar Kuyperiaans bestek. Tjeerd Kuipers' ontwerp van de Wilhelminakerk te Dordrecht (1898-1899) (76-84)

Recensie-artikelen.
Jacob van Sluis
Friesland na hervormingstijd (85-89)

Evenementen (94-95)

Verenigingsnieuws (96)

Klik om terug te keren