Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 2 | No. 2 | Juni 1999

INHOUDSOPGAVE

Nieuwe tijden, nieuwe vragen (38)

Wim Janse
Een irenisch non-conformist met Nederlandse betrekkingen.
Wilhelm Klebitz (ca. 1533-1568) uit Namitz (39-48)

H. ten Boom
Tien jaren VNK; terugblik en uitzicht (49-53)

Boekennieuws (54-59)

Onderzoek.
Gian Ackermans
Christelijk Cultureel Erfgoed. Een grootschalig onderzoekprogramma aan de KU Nijmegen (60-61)

Jan H. Kompagnie
De kerken en de opvang van oorlogsgetroffenen (61-62)

Vragen (63)

Evenementen (64)

Verenigingsnieuws (64)

Klik om terug te keren