Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 2 | No. 1 | Maart 1999

INHOUDSOPGAVE

VNK nu ook op internet (2)

John Exalto
Dominee tegen het formalisme. De ambtelijke lijdensweg van Cornelis Vermaat (1874-1960) (3-12)

Paul H.A.M. Abels
De 'bevrijding' van aannemer Fokke Klaas Ozinga (1838-1927). Van Fries Reveil naar Vrije Gemeente (13-21)

Opinie.
J. van Oorschot
Koerscorrectie (22)

Boekennieuws (23-30)

Paul Abels
Nieuws van de universiteiten (31-32)

Evenementen (33)

Verenigingsnieuws (34)

Vragen (36)

Klik om terug te keren