Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 1 | No. 4 | December 1998

INHOUDSOPGAVE

TNK, een tijdschrift voor alle gezindten (2)

P.H.A.M. Abels
Aartspriester Lambertus Engbers (1772-1855) en het einde van het Twentse schuilkerk-katholicisme (3-12)

Boekennieuws (13-20)

Evenementen (21-22)

Personalia (23)

Vragen (24)

Th. Clemens
Bibliografie Nederlandse kerkgeschiedenis 1996-1997 (1-86)

Klik om terug te keren