Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 1 | No. 3 | September 1998

INHOUDSOPGAVE

Een Unvollendete nadert voltooiing (2)

Aart de Groot
De Bie en zijn godgeleerden (3-7)

Jacob van Sluis
Oudere tijdgenoten, of: Hoe een in memoriam te vermijden (8-10)

Opinie. H. ten Boom
Haagse overpeinzingen - 10e VNK-dag: woord en toneel in Rolde (11)

Boekennieuws (12-18)

Evenementen (19-20)

Conferenties (21-22)

Verenigingsnieuws (23)

Publicaties VNK (24)

Klik om terug te keren