Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 1 | No. 2 | Juni 1998

INHOUDSOPGAVE

Bemoedigende reacties en kinderziektes (2)

Wim Janse
Reformhumanistische kritiek op dopers radicalisme in de zestiende eeuw.
"Moet ik een kerk dienen die talloze gifmengers en duizend onuitroeibare sekten herbergt?" (3-9)

Ton Wouters
De vrede van Münster en de reformatie van de Meijerij. Dominees tussen gepassioneerde papistische boeren (10-18)

Jacob van Sluis
De visie op het predikantschap van een achttiende-eeuws predikant (19-21)

Klaas-Willem de Jong
Als we alleen de Acta hadden ...(22-24)

Boekennieuws (25-26)

Opinie. P.A. [Paul H.A.M. Abels]
Handel in kostbaar oud papier (27)

Evenementen (28-29)

Verenigingsnieuws (30)

Personalia (31)

Publicaties VNK (32)

Klik om terug te keren