Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 1 | No. 1 | Maart 1998

INHOUDSOPGAVE

Een nieuwe naam, een nieuwe ambitie (2)

Régis de la Haye
Het leven en de wonderen van Sint Servaas door de priester Jocundus (3-9)

George Harinck
De betekenis van het archief C. Veenhof voor het kerkhistorisch onderzoek (10-13)

Nieuws uit de archieven (14)

Boekennieuws (15-18)

Opinie. P.A. [Paul H.A.M. Abels]
Een hagepreek voor de kerkenraad (19)

Congressen (20-21)

Evenementen (22-23)

Verenigingsnieuws (24)

Klik om terug te keren