Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september, december). TNK is een uitgave van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en wordt kosteloos aan de leden toegezonden. Voor niet-leden zijn losse nummers te bestellen voor € 5,- exclusief porto- en administratiekosten, bij het secretariaat van de VNK. Zij die in de loop van een kalenderjaar lid van de VNK worden, ontvangen ook de reeds eerder in dat jaar verschenen nummers van TNK.

Redactie
prof. dr. S. [Sabine] Hiebsch, Amsterdam, voorzitter; S. [Susanne] de Jong MA, Leiden, secretaris; dr. R.A. [Renske] Hoff, Utrecht; I. [Iris] Busschers, MA, Tuk; M. [Mirjam] Hofman MA, Kampen; dr. G.J. [Gert] van Klinken, Zwolle; M.[Marius] de Kok MA MSc, Leerdam; dr. J. [Jo] Spaans, Leiden.

Brede redactie
prof. dr. P.H.A.M. [Paul] Abels, Gouda; drs. E.H. [Guus] Bary, Wijchen; dr. H.J [Jacqueline] Borsje, Amsterdan; dr. P.H. [Peter] van Dam, Amsterdam; dr A.C. [Anique] de Kruijf, Gouda; dr. S. [Silke] Muylaert, Amsterdam.

Kopij
Artikelen, mededelingen en boeken ter bespreking zenden aan de redactie. E-mailadres: kopijtnk@gmail.com.
Boeken ter bespreking zenden aan M. de Kok MA MSc, De Lormstraat 15, 4143 GW Leerdam (06-43861872, mariusdekok@gmail.com).

Richtlijnen Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK) Lees verder .

Advertenties
Opgaven van advertenties en aanvragen van tarieven te richten aan Verloop Drukkerij, Postbus 33, 2950 AA Alblasserdam. Tel. 078-6912899, www.verloop.nl

Jaargang 27 Nr. 1 maart 2024 
Jaargang 27 No. 1  
Jaargang 27 Nr. 2 juni 2024 
Jaargang 27 No. 2

Voor het bekijken van "het archief" kan het zijn dat u het programma Acrobat Reader nodig heeft. Dit programma kunt u eenvoudig en gratis downloaden op http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep.html.

Auteursrechten

Het auteursrecht van de inhoud van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis berust bij de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
Dat geldt derhalve ook voor de hier op het openbare internet ter beschikking gestelde pdf-versies van ons tijdschrift.
Een aantal meer recente foto’s waarvan de maker bekend is zijn niettemin uit de pdf-versie verwijderd c.q. onzichtbaar gemaakt.
Een ieder die evenwel van mening is dat er sprake is van inbreuk op zijn/haar auteursrecht wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de vereniging via kerkgeschiedenis@gmail.com