Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september, december). TNK is een uitgave van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en wordt kosteloos aan de leden toegezonden. Voor niet-leden zijn losse nummers te bestellen voor € 5,- exclusief porto- en administratiekosten, bij het secretariaat van de VNK. Zij die in de loop van een kalenderjaar lid van de VNK worden, ontvangen ook de reeds eerder in dat jaar verschenen nummers van TNK.

Redactie
dr. J.W.J. [Joep] van Gennip, Nijmegen, voorzitter; drs. H.W. (Hugo) den Boer, Nunspeet, secretaris; dr M.J.A. [Maarten] van den Bos, Bemmel; dr. K [Katinka] Fikse-Omon, Voorhout; dr. S. [Sabine] Hiebsch, Amstardam; M. [Mirjam] Hofman M.A., Groningen; dr. mr K. [Klaas-Willem] de Jong, Woerden; dr. G. [Gert] van Klinken, Zwolle; dr. J. [Joke] Roelevink, Zoetermeer; drs. J.D. [Jan Dirk] Snel, Amsterdam, eindredacteur.
Vaste medewerkers redactie
dr. P.H.A.M. [Paul] Abels, Gouda; dr. T.R. [Tjaard] Barnard, Barendrecht; drs. E.H. [Guus] Bary, Wijchen; dr. J. [John] Exalto, Utrecht; drs. A. [Anna] Voolstra, Overveen; drs. M.L. [Martin] van Wijngaarden, Rotterdam.

Kopij
Artikelen voor TNK te zenden aan Jan Dirk Snel eindredacteur Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Eerste Oosterparkstraat 168D, 1091 HJ Amsterdam 020 6936424.
Aanwijzingen voor kopij zijn elders op deze site te raadplegen en af te drukken.
Boeken ter bespreking of aankondiging aan dr.mr. K.W. de Jong, PThU Amsterdam, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden mededelingen te bekorten.

Advertenties
Opgaven van advertenties en aanvragen van tarieven te richten aan Drukkerij Verloop v.o.f., Postbus 33, 2950 AA Alblasserdam. Tel. 078-6912899, www.verloop.nl

Jaargang 20 Nr. 1 maart 2017 
Jaargang 20 No. 1  
Jaargang 20 Nr. 2 juni 2017 
Jaargang 20 No. 2  
Jaargang 19 No. 3 september 2017 
Jaargang 20 No. 3