Lid worden

De contributie van de VNK bedraagt € 30 per jaar, voor leden in het buitenland € 35. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris, drs. Christiaan Ravensbergen, Haarlemmer Houttuinen 65a, 1013 GM Amsterdam (020-4234482). Email: kerkgeschiedenis@gmail.com.

Inschrijving geschiedt per 1 januari van het lopende jaar. U ontvangt dan ook alle in dat jaar al verschenen nummers van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK).

Ledenwerfactie
Wanneer u zich nu aanmeldt als lid ontvangt u (zo lang de voorraad strekt) een van de volgende boeken naar keuze uit onze boekwinkel als welkomstgeschenk:

- Religie aan de grens
- Van tweeŽn een
- Een machtig arbeidsveld
- Nederland en Bentheim
- Lebuinus en Walburgis bijeen
- Geloof, Opbouw en Strijd


Geef bij uw aanmelding s.v.p. duidelijk Naam, Adres, Woonplaats en postcode op EN de titel van het door u gekozen boek!

Tegelijkertijd dient u de door u verschuldigde contributie over te maken naar NL28 INGB 0005 9652 10 tnv Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis te Sommelsdijk. Het boek (en indien van toepassing) de al verschenen nummers van TNK worden verzonden na ontvangst van uw betaling.