Leden voor leden


Het bestuur van de VNK wil leden graag ruimte bieden op de website. Daarom mogen leden van de vereniging op de site aandacht vragen voor hun eigen activiteiten op het gebied van de Nederlandse kerkgeschiedenis. Voor dit doel is de pagina 'Leden voor leden' ingericht.

Mededelingen voor deze pagina kunnen worden gezonden naar kerkgeschiedenis@gmail.com. Of een mededeling inderdaad wordt geplaatst staat ter beoordeling van het bestuur, dat plaatsing zonder opgaaf van redenen kan weigeren.