Religie aan de grens.

R. de La Haye, P.H.A.M. Abels, P.J.A. Nissen, J.D. Snel (red),
Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis (Delft, Eburon, 1997), 165 pp.

Inhoudsopgave

Peter J.A. Nissen, Religie aan de grens. Het onderzoek naar kerk- en religiegeschiedenis in Limburg
J.G.C. Venner, Vrouwen in de Reformatie. Godsdienstkeuze en activiteiten van vrouwen in het Maasdal aan het begin van de Opstand
A.M.P.P. Janssen, Conversie in Sittard en omgeving in de zeventiende en achttiende eeuw
W.A.J. Munier, Over onderwijs en onderwijzers in de Landen van Overmaze gedurende de Staatse overheersing (1632- 1795)
Régis M. de La Haye, Hugenoten uit Montauban in Maastricht
Peer H.M. Boselie, '... ayant tout le reste de vie possible ...' De strijd op leven en dood van Theresia Josepha Maria Coget douarière de Liedel (1750- 1789), vrijvrouwe van de heerlijkheid Well en Bergen
A.P.J. Jacobs, Limburgse priesters in het bisdom Luik

G.N.M. Vis, Maastricht in Amsterdam. De liefdezusters van de H. Carolus Borromeus in de Roomsch- Katholieke Ziekenverpleging en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, 1878- 1978.

Naar publicaties Naar boekwinkel