Vroomheid tussen Vlie en Lauwers.

S. Zijlstra, G.N.M. Vis, D.J.M. Zeinstra (red.),
Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (Delft, Eburon, 1996), 252 pp.

Inhoudsopgave

J.A. Mol, P.N. Noomen, De stichting van de Augustijner koorherenabdij Ludingakerke en haar relatie met Rolduc
H. Oldenhof, Rond de kettervervolging van het Hof van Friesland
S. Zijlstra, 'Zouden we ons van de gemeente laten regeeren!'. De positie van oudste bij de dopers tot ca. 1620
W. Bergsma, De Reformatie in Friesland: geschiedenis en geschiedschrijving
Joke Spaans, Gereformeerden en doopsgezinden: het proces over het Marcelis Goverts gasthuis te Leeuwarden 1687- 1688
J. van Sluis, Verlicht en verdraagzaam? De kerkelijke sluipwegen van grietman G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Yme Kuiper, "Gut, Hikke is ook al fien!". Kerk en geloof in de jeugd- en familieherinneringen van jkvr. Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaer (1858- 1926)
Johan Frieswijk, Onkerkelijkheid, confessie en politiek in Friesland, 1880- 1920
L.G. Jansma, Levensbeschouwing in Friesland: aspecten van de religieuze praktijk
S. de Haan, De joodse gemeenschap in Friesland.
Klik om terug te keren