De kerk in de Kop.

P.H.A.M. Abels, J.L. Admiraal, G.N.M. Vis, I. Wormgoor (red.),
De kerk in de Kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van noord- west Overijssel (Delft, Eburon, 1995), 260 pp.

Inhoudsopgave

E.G.E. van der Wall, De vaderlandse kerk en het vaderlandse verleden. De Socratische oorlog over voorrechten en verdraagzaamheid, ca. 1769- ca. 1780
F.D. Zeiler, Verdwenen kerken rond de IJssel- Vechtdelta
I. Wormgoor, Onze Lieve Vrouwe Kapel, de tweede kerk van Zwolle
F. van der Pol, De middeleeuwse mens en zijn gebedscultuur. Kanttekeningen bij een getijdenboek van de zusters van Sint Agnes te Kampen
P. Datema, George Westendorp, een zestiende- eeuwse (kerk)historicus uit Vollenhove
J. ter Steege, Willem Lanius te Steenwijk (1580- 1582), een pionier
J. Odding, Onder de kerktorens van Steenwijk en Blokzijl
G.T. Hartong, Omzwervingen van een oud handschrift uit het Windesheimer klooster
J.G.J. van Booma, De vestiging en eerste uitbouw van de hervormde gemeente Windesheim
J.C. Streng, 'Tot maintain van de souvereiniteit en het hoge gezagh van d'overigheit'. De regenten en de gereformeerde kerk te Zwolle tijdens het ancien régime
J. Erdtsieck, Een heersende kerk werd niet meer geduld. Een proces van 200 jaar in Zwolle
Roel Bosch, Schortinghuis in Overijssel. Het verbod op 'Het innige Christendom', 1740- 1750 Iet Erdtsieck, Het eerste decennium van het opperrabbinaat van Samuel Hirsch. Een strijd tussen 'liberalen' en 'bevindelijken' in joods Overijssel (1902- 1914).
Klik om terug te keren