Ziel en zaligheid in Noord- Brabant

J.A.F.M. van Oudheusden, P.H.A.M. Abels, J.G.M. Biemans, A.P.F. Wouters (red.),
Ziel en zaligheid in Noord- Brabant (Delft, Eburon, 1993), 344 pp.

Inhoudsopgave

Ten geleide (1)
J.Y.H.A. Jacobs, Over oecumeniciteit en confessionaliteit. De beoefening van de kerkgeschiedenis als uitdaging (3)
G. Rooijakkers, De brede en de smalle weg. Vermaak en zaligheid in Noord-Brabant: een problematisch duo (18)
G. Verhoeven, Dat beghinsel van onser vrouwen. Het ontstaan van de cultus van Onze Lieve vrouwe van 's-Hertogenbosch (40)
P.J. Margry, Procureur contra pastoor? De Wet op de Kerkgenootschappen en de regulering van de openbare godsdienstoefeningen in Noord-Brabant rond 1853 (61)
A. Bijsterveld, Organisatie en instellingen van het bisdom Luik in Noord- Brabant 1400-1559/1561 (83)
J.W.M. Peijnenburg, Het klooster Hooidonk te Nederwetten (112)
A. Otten, Zes eeuwen Duitse Orde in Gemert (1200-1800) (119)
Ch. de Mooij, Bergen op Zoom en het verdwijnen van de oude religie (140)
J.G.M. Biemans, "De Reformatie, die hier eenen goeden voortganck genomen heeft". Predikanten in de Baronie van Cranendonk, ca. 1648-1672 (178)
C. de Gast, De Doleantie in Klundert (207)
T. Graas, Het protestantse verleden van de Sint Jan. Inrichting en inventaris van de Bossche "Groote Kerk" van 1629 tot 1810 (230)
W.A.J. Munier, De zorg voor het huis des Heren van Paulus Antonius van Baer, pastoor van Den Dungen (1821-1826) en van Waalwijk (1826-1836) (259)
Ch.M.A. Caspers, M.A.M.E. Gielis, Anna Marie Eeltiens uit Tilburg ontmaskerd te Antwerpen als schijnheilige, 1735-1736. Een bijdrage tot de geschiedenis van de "heilige anorexia" (276)
A. Vos, Hubertus de Clein, mandenmaker- profeet te 's- Hertogenbosch (1708-1734) (295)
A. Thielen, Van katholieke sociale actie naar sociale actie van katholieken in Noord-Brabant (313)
J. Eijt, Zorgende zusters en hulpeloze zieken. De opvang van verlaten kinderen in 's- Hertogenbosch 1813-1900 (332)
Klik om terug te keren