Utrechters entre- deux.

H. ten Boom, E. Geudeke, H.L.Ph. Leeuwenberg, P.H.A.M. Abels (red.),
Utrechters entre- deux. Stad en Sticht in de eeuw van de Reformatie 1520- 1620 (Delft, Eburon, 1992), 294 pp.

Inhoudsopgave

Woord vooraf (1)
J.J. Woltjer, Kerkgeschiedenis en mensbeeld (3)
F.G.M. Broeyer, Fin de siècle; inleiding op de bundel (10)
B.J.Spruyt, Hinne Rode (c. 1480 - c. 1539): het leven en de ontwikkeling van de dissidente rector van het Utrechtse fraterhuis (21)
C.A. van Kalveen, De nalatenschap van de S. Paulusabdij te Utrecht (43)
S.F.C. Moore, Recruitment to the Cathedral chapter of Utrecht 1528- 1580 (67) L. van Tongerloo, Pastoors in veelvoud (75)
R.H. Pegel, Prediking voor de leken in de stad Utrecht, 1500- 1580 (112)
H.L.Ph. Leeuwenberg, Tussen pastoor en predikant. Een inquisitieproces tegen een plattelandspastoor in het Sticht 1573-1574 (147)
F.G.M. Broeyer, Johannes Gerobulus (1540-1606) en de "Heeren vande Magistraet" (172)
P.H.A.M. Abels, J.G.J. van Booma, Tussen Rooms-katholiek en Utrechts-gereformeerd. Het eigen karakter van het Utrechtse Reformatieproces (193)
J.G. Smit, De Reformatie van Amersfoort (1579-1625) (231)
O.J. de Jong, De Utrechtse Hymni van 1615 (263)
Literatuur (277) - Personalia van auteurs en redactie (293)
Klik om terug te keren