Rond de kerk in Zeeland

A. Wiggers, P.H.A.M. Abels, H. ten Boom, P.J. Bos, H. Uil (red.),
Rond de kerk in Zeeland (Delft, Eburon, 1991), 292 pp.

Inhoudsopgave

Woord vooraf (1)
Ten geleide (3)
A.J. Jelsma, Verschuivingen in de Nederlandse kerkgeschiedschrijving (5)
H. Janssens, De premonstratenzers en hun abdij te Middelburg (12e-16e eeuw) (17)
W.J. op 't Hof, De Nadere Reformatie in Zeeland. Een eerste schets (37)
F.J. de Klerk, Zestiende-eeuwse processies in Goes (83)
M.J. Blok, Den Boom der Schriftueren ghespeelt tot Middelburch in Zeelant, den eersten Augusto in tjaer 1539: Een studie van de theologische elementen (94)
S. Voolstra, Valerius Schoolmeester (overleden omstreeks 1569). Leven en leer van een menniste hageprediker in Zeeland in de reformatietijd (106)
F. van der Doe, Een herder voor West- Souburg in 1595. Het archief van de Zeeuwse Rekenkamer als kerkhistorische bron (134)
A.R. Bauwens, Gijzelingen van protestantse en rooms- katholieke geestelijken in het grensgebied tussen Staats-Vlaanderen westelijk deel en de Spaanse Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw (159)
M. van der Bijl, Kerk en politiek omstreeks 1700: een theologisch trio (177)
F.A. van Lieburg, Gereformeerd pastoraat op het Zeeuwse platteland: het egodocument van dominee Guarnerus Soetens (1725- 1790) (194)
A.C. Tramper, De veroordeling van Renatus Stenhuis, predikant te Liefkenshoek van 1736 tot 1754. Een voorbeeld van kerkelijk-burgerlijke rechtspraak in Zeeland (209)
J.R. Luth, Josua van Iperens betekenis voor de geschiedenis van de kerkzang in het gereformeerde protestantisme (223)
Aart de Groot, De Zeeuwse jaren van Albert Goedkoop, 1803-1815. Pastoraat in missionair perspectief (237)
A.J. Barth, Ds. H.H. Middel en de bevindelijken in negentiende-eeuws Wolphaartsdijk (257)
E.H. Cossee, De Protestantenbond op Tholen. Zijn ontstaan en zijn eerste ontwikkeling (271)
Klik om terug te keren