Terug naar Gouda

Inhoudsopgave
Nieuwe tijden, nieuwe vragen, nieuwe antwoorden
blz.
Heeft ons verleden nog toekomst?11
Terugblikken en vooruitzien bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
Jan Jacobs
Cherchez la femme...29
Een blinde vlek in de VNK-bundels?
Mirjam de Baar
Kerktijd en Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis41
Van contactblad tot volwaardig tijdschrift
Paul H.A.M. Abels
Bezield en op niveau49
Oprichting en ontwikkeling van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
Christiaan Ravensbergen

Een kerkelijk catechese-offensief?73
Misverklaringen op de drukpers rond 1500
Koen Goudriaan
Van zwartekousenkerken naar biblebelt97
De opmars van de bevindelijk gereformeerden in de historiografie
John Exalto
Met staf en ransel op weg117
Opgelegde bedevaarten in Gouda (1447-1563]
Jan van Herwaarden
Dirck Volckertsz Coornhert (1522-1590) en de Goudse Godsdienstpolitiek137
Mirjam van Veen
Geroepen om te getuigen149
Dirck Volckertsz Coornhert en Herman Herbers
Kees Plaizier
Een tekst vanuit 'het rattenestí171
De receptie van de Korte Onderwijsinghe, oftewel de Goudse Catechismus
Gertjan Glismeijer

'Beter slaaf in Algiers, dan Roomsch in Gouda'183
OverlevingsstrategieŽn van rooms-katholieken in Gouda (1572-1818}
Paul H.A.M. Abels
Geestelijk leven in een huishouden van Jan Steen207
Goudse en andere klopjes geschilderd in gender-perspectief
Marieke A.W.L.M. Abels
Concurrentie en broederstrijd225
Verwikkelingen naar en in een oud-katholieke kerk in Gouda
Marianne van der Veer
Harmonie en disharmonie243
Zang en orgelspel in de Goudse Sint-Janskerk voor en na de Reformatie
Henny van Dolder-de Wit
Islam in Gouda265
Vestiging en acceptatie van een nieuwe geloofsgemeenschap
Nico Habermehl
Noten279
Bijlage317
Terug naar Gouda Naar boekwinkel