Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011

Inhoudsopgave
Inleidingblz.
Deel I Achtergronden en discussies
MIRJAM DE BAAR EN FROUKJE PITSTRA15
Van 'artikel van weelde' tot beroep. Discussies over de geschiktheid van vrouwen voor de theologiestudie en het predikambt, l898-1913
LIEKE WERKMAN37
Vrouwelijke predikanten en de publieke identiteit van de kerk. De openstelling van de ambten voor vrouwen in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland
MARGRIET GOSKER53
Gods 'ja' en het 'nee' van de kerk. Ambtstheologische notities bij de vrouw in het ambt
Deel II Pioniersters en wegbereidsters
MIRJAM DE BAAR71
Jacoba Frederika DaniŽlla Mossel (l859-1935). De eerste gediplomeerde godsdienstonderwijzeres
FROUKJE PITSTRA83
Anne Mankes-Zernike (l887-1972). Eerste vrouw in 'het wondere ambt'
MICHIEL VAN DIGGELEN93
Nicolette Adriana Bruining (1886-1963). Een pionier in dienst van de vrijzinnigheid
TJAARD BARNARD101
Frederika Willemina Rappold (1890-1975). De eerste predikante binnen de Remonstrantse Broederschap
TH.A. FAFI…111
Jantine Auguste Haumersen (1881-1967). De eerste vrouwelijke lutherse predikant in Nederland
MARTHE DE VRIES121
Willemien Suze Wiardi Beckman (1906-1988). Zoeken naar een eigen plaats
LAMBERTHE DE JONG129
Ietske Cornelia Jansen (1922). De eerste predikante in de Nederlandse Hervormde Kerk
Deel III Ervaringen en visies van hedendaagse vrouwelijke predikanten
CHRISTIANE BERKVENS-STEVELINCK137
Een atypisch verhaal?
HILDE GRAAFLAND143
Ieder moet haar eigen weg vinden
MARION BRUGGEN147
Predikantschap: een keuze voor droom en werkelijkheid
WIES HOUWELING153
Van woord naar geest
MARIAN VAN GIEZEN159
Van pastoraal wcrkster naar predikante
ILONA FRITZ165
Een vrouwelijke predikante, geen bezwaar!
ANGELA BERLIS171
Het onmogelijke denken - en doen!
JASJA NOTTELMAN179
God ontmoeten in het alledaagse, geleefde leven
JUDITH COOIMAN-BOUMA185
Ieder begin is moeilijk
Personalia191
Naar publicaties Naar boekwinkel