Een machtig arbeidsveld.

Een machtig arbeidsveld.
De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder. (2008)

Inhoudsopgave

Afkortingen (IX)
Gert van Klinken en Theo van Staalduine
Inleiding (1)

Jeoffrey van Woensel
De barakkenfase. De culturele en godsdienstige verzorging in de arbeide rskampen, 1937-1960 (7)
1. Inleiding (7)
2. De culturele verzorging tijdens de oorlogsjaren (8)
3. Coupepoging door het Nederlandsche Arbeidsfront (12)
4. De godsdienstige verzorging tijdens de oorlogsjaren (15)
5. De culturele verzorging na de oorlog (19)
6. De godsdienstige verzorging na de oorlog (25)
7. Slotbeschouwing (28)

B. Jan Aalhers
Wording en opbouw van de hervormde gemeente Noordoostpolder (31)
1. Een eerste kerkenraad (33)
2. Overgang naar een definitieve gemeente (34)
3. Een gedicht (36)
4. Eén centrale gemeente, motief en werking (38)
5. Mislukt? (40)
6. Het Zuiderzeefonds (42)
7. Op weg naar de eerste gebouwen (44)
8. Van de ene eenheid naar de andere (48)
9. Voorspelling en uitkomst (49)

Sjoerd Muller
'Men kent elkaar niet'. De Rooms-katholieke Kerk in de nieuwe wereld van de Noordoostpolder tussen 1940 en 1965 (51)
1. Achtergronden. (52)
2. De Wieringermeer (53)
3. Plannen voor de Noordoostpolder (53)
4. Na-oorlogse opbouw (59)
5. Verenigingsleven (62)
6. Voorzichtige ontzuiling (62)

Gert van Klinken
Van Zuiderzeecomité tot deputaatschap. De Gereformeerde Kerken in het nieuwe land, 1928-1943 (67)
1. Naar een twaalfde Nederlandse provincie (67)
2. De Noordoostpolder (82)
3. Terugblik (89)

Gert van Klinken
'Van het Noord-Oostfront'. De uitzonderlijke beginfase van het gereformeerde leven in de Noordoostpolder, 1943-1948 (91)
1. Zelfredzaamheid (91)
2. 'Predikant-pionier' (96)
3. Oud en nieuw land (96)
4. Laatste bezettingsjaren (99)
5. Na de bevrijding (101)
6. Omslag (102)
7. Opbouw van een regulier kerkelijk leven (104)
8. Marknesse en Ens (105)
9. Migratietraditie? (106)
10. 'Samenwerking waar het kon en mocht'(108)
11. Het einde van de pioniersfase (109)

Rien Bogerd
Urk, kerkelijk eiland in de Noordoostpolder (111)
1. Urker kerken uit de Reformatie (112)
2. Eiland af (115)
3. Kerkelijke situatie (120)
4. Toename aantal kerkgenootschappen (123)
5. Kerkelijk behoudend (127)
6. Samenvatting (132)

Paul Voorberg
De GKv in de NOP(137)
1. Start(137)
2. Werk in uitvoering (141)
3. De rijdende trein in een verzuilde polder (145)
4. Balans van de eerste opbouwfase (1945-1965) (148)
5. Onrust (150)
6. De bom barst (153)
7. Hergroepering (155)
8. Wederopbouw (156)
9. De 21 e eeuw (158)
10. GKv'ers in de NOP (158)

Henk Pruntel
Gescheiden wegen in het polderonderwijs. De spanningsboog tussen eigen identiteit en pragmatisme in het bijzonder onderwijs in de Noordoostpolder (161)
1. Inleiding (161)
2. De voorgeschiedenis (162)
3. De protestants-christelijke identiteit (164)
4. De wellevendheid van de katholieken (166)
5. Protestantse samenwerking in het landbouwonderwijs (168)
6. Protestants-christelijke identiteit en katholiek pragmatisme in de ontwikkeling van het bijzonder voortgezet onderwijs (170)
7. Een bijzondere constructie in het buitengewoon onderwijs (174)
8. De spanningsboog in het lager onderwijs (176)
9. De spanningsboog in het voortgezet onderwijs (179)
10. Tot besluit 182)

Mari Smits en Rolfvan der Woude
'Door machtige organisatie alleen kunnen wij onze stem doen gelden'. Land- en tuinbouworganisaties in de Noordoostpolder, 1945-1995 (185)
I. De noodzaak tot verdeeldheid (186)
2. 'Allen 't zelfde doel'? (188)
3. Strijd om het landbouwonderwijs (191)
4. 'Kerkje of schooltje spelen?' (194)
5. Eenheid op christelijke grondslag? (196)
6. Een 'cruciale passage' (200)
7. 'Bij ons is fusie geen vies woord' (203)
8. 'Belangenbehartiging is een mijnenveld voor christenen': ter afsluiting (205)

Agnes Amelink
Opnieuw beginnen. De opbouw van gereformeerd kerkelijk leven in Canada vanaf 1945: een vergelijking (209)
I. Inleiding (209)
2. De organisatie (210)
3. Het kerkelijk leven (212)
4. Het onderwijs (215)
5. Maatschappelijke organisaties (216)
6. Overeenkomsten en verschillen (217)

Bronnen (221)
Literatuur (223)
Illustratieverantwoording (228)
Register van persoonsnamen (229)
Register van zaken (236)
Personalia (240)


Naar publicaties Naar boekwinkel