Geloof, opbouw en strijd.

H. ten Boom, G.H. van de Graaf, A.J. Lamping, J.C. Okkema (red.),
Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam (Delft, Eburon, 2001) - gebonden, 284 blz.

Inhoudsopgave

Woord vooraf (7) - H. ten Boom, De classis Rotterdam binnen de ordeningen van de Nedelandse Hervormde Kerk (9-16)
H. ten Boom, De eerste decennia van de classis Rotterdam/Schieland 1572-1592 (17-32)
A.J. Lamping, Geloofsstrijd en kerkpolitiek (33-50)
L.M. van der Hoeven, Schoolmeester binnen de classis Schieland (51-70)
A.J. Lamping, Indische zaken (1681-1816)(71-82)
W.H. den Ouden, Classis Rotterdam tijdens het patriottenbewind (83-106)
E.H. Cossee, Het modernisme in de classis (107-131)
L.J. Geluk, De Doleantie in de classis Rotterdam (133-169
G.H. van de Graaf, De classis Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog (171-206)
G.H. van de Graaf, De classis Rotterdam en het ontstaan van de kerkorde 1951 (207-226)
Bijlage I: A.J. Lamping, Predikanten in de classis Rotterdam (1571-1951)(227-242)
Bijlage II: W.H. den Ouden, Gemeentecommisie van Rotterdam (243-260)
Bronnen en literatuur (261-265)
De auteurs en redactieleden (267)
Register van personen en plaatsen (269-284)
Naar publicaties Naar boekwinkel