Lebu´nus en Walburgis bijeen

Lebuïnus en Walburgis bijeen.
Deventer en Zutphen als historische centra van kerkelijk leven. (2006) 244 blz.

Inhoudsopgave

Ten geleide (7)
DEEL I: DEVENTER (11)
E.H. (Guus) Bary, Excentriek in het bisdommenlandschap. Deventer als bisschopsstad in de rooms-katholieke en oud-katholieke traditie (13)
Anne Bollmann, Strijdbaar in hun geloof: de 'zusters van het gemene leven' in de stedelijke samenleving van Deventer in de late middeleeuwen (35)
Christiaan Ravensbergen, Het beroep op Johannes Acronius. Kerkelijke en politieke verhoudingen in Deventer (1614-1617) (51)
Johan de Niet, Zieken troosters in Deventer, 1591-1850 (83)
Clemens M. Hogenstijn, De katholieke statie te Deventer tussen verdrukking en emancipatie, 1721-1854 (101)
DEEL II: OVERIJSSEL EN GELDERLAND BIJEEN (109)
Jacob van Sluis, Hoger onderwijs in de regio. Het Athenaeum illustre te Deventer en de universiteit van Harderwijk in vergelijking met de Franeker academie (111)
DEEL III: ZUTPHEN (133)
Aafje H. Groustra- Werdekker, "Ter eeuwige herinnering". De kapittelheren van de Sint-Walburgiskerk te Zutphen (135)
Aartje Bos-Oskam, De Jeruzalemluchter in de Grote of Sint-Walburgiskerk in Zutphen (165)
Jaap C. Riemens, Dopersen en luthersen in en rond Zutphen (16e-17e eeuw) (181)
Willem Th.M. Frijhoff, OverlevingsstrategieŰn van rooms-katholieken in Zutphen na de Hervorming (203)
Gerrit J. Stemerdink, De hedendaagse kerkrentmeester: een complexe functie, balancerend tussen koopman en dominee (221)
Regisers (231)
Register van personen (231)
Register van geografische namen (236)
Personalia van auteurs en redacteurs (239)
Publicatielijst van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (243)

Naar publicaties Naar boekwinkel