Nederland en Bentheim. / Die Niederlande und Bentheim.

15. P.H.A.M. Abels, G.-J. Beuker, J.G.J. van Booma (red.),
Nederland en Bentheim. Vijf eeuwen kerk aan de grens / Die Niederlande und Bentheim. Fünf Jahrhunderte Kirche an der Grenze (Delft, Eburon, 2003) - 256 blz.

Inhoudsopgave

Ten geleide (7)
Gerhard Plasger, Reformation in der Grafschaf Bentheim (11-28)
Gerhard Plasger, Der Haager Vergleich von 1701. Vorgeschichte und Folgen (29-42)
Wim H. Kuiper, Doperse contacten in het Twents-Duitse grensgebied (43-59)
Jan G.J. van Booma, Een voorreformatorisch gratie- of genadejaar in Losser. Tevens een algemene verkenning betreffende het fenomeen 'annus gratiae', vóór en na de invoering der Reformatie (61-81)
Heinrich Voort, Die reformierte Prediger-, Witwen-, und Waisen-Kasse in der Grafschaft Bentheim (83-97)
Paul H.A.M. Abels, Kweekvijver met troebel water. De betekenis van het Arnoldinum te Steinfurt voor de Nederlandse en Bentheimse gereformeerde kerk in de jaren 1588-1618 (99-129)
Dick Schlüter, De grensoverschrijdende activiteiten van duivelbanners (131-145)
Thomas H. von der Dunk, Asiel bij de Oosterburen. Bentheim en Burgsteinfurt als toevluchtsoord voor Nederlanders op het laatst van de achttiende eeuw (147-157)
Fred van Lieburg, Geesjen Pamans (1727-1821), geistliche Mutter des Bentheimer reformierten Pietismus (159-173)
Gerrit Jan Beuker, Die Evangelisch- altreformierte Kirche in Niedersachsen 1923- 2003. Partikularsynode der Gereformeerde Kerken in Nederland (175-194)
Ludger Kremer, Das Niederländische als historische Kultursprache in der Grafschaft Bentheim (195-210)
Zeno Kolks, Buitenregionale invloeden in en aan de kerken in het graafschap Bentheim en in Twente (211-234)
Bernhard Roth, Die Anfänge der Bekenntnisgemeinschaft in der Evangelisch- reformierten Kirche der Provinz Hannover 1934 (235-253)
Over de auteurs (255-256).

Naar publicaties Naar boekwinkel