Staf en Storm.

Jurjen Vis & Wim. Janse (red.), Staf en Storm.
Het herstel van de bisschoppelijke hiŰrarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum, Verloren, 2002) - 363 blz.

Inhoudsopgave.

Jurjen Vis en Wim Janse, Woord vooraf (7)
Piet de Rooy, Inleiding (9-16)
Theo Clemens, Een kerk zonder bisschoppelijk bestuur. Een herwaardering voor de periode vˇˇr 1853 (17-36)
Hans de Valk, Meer dan een plaats. De keuze van Utrecht als aartsbisdom in 1853 (37-63)
Pieter Jan Margry, Imago en identiteit. De problematische manifestatie van 'het katholieke' in de Nederlandse samenleving rond het midden van de negentiende eeuw (64-86)
Annemarie Houkes, Het succes van 1848. Politiek in de Aprilbeweging (87-104)
Frits Broeyer, Het synodale establishment in de hervormde kerk en de Aprilbeweging (105-130)
Jasper Vree, Groninger godgeleerden en predikanten in beweging: politiek en propaganda (131-165)
Dick Schoon, Oude en nieuwe bisschoppen. De 'oud-katholieken' en 1853 (166-187)
Piet Moleveld, Enkele protestantse tijdschriften rond 1853 (188-214)
Jan Jacobs, Van losse hulptroepen naar een welgeordend leger. Over de samenwerking tussen de priester- religieuzen bij de wederopbouw van katholiek Nederland na 1853 (215-232)
Sible de Blaauw, De kathedralen van 1853 (233-259)
Thomas von der Dunk, Een onverkoopbare kerk. Pastoor Johannes Hartman en de oude augustijnenstatie in de Heerenstraat (260-288)
Arie Oliehoek, Van statie naar parochie. De hervorming van de katholieke kerk in Delft na de herinvoering van de hiŰrarchie (1853-1863) (289-312)
Hans Bornewasser, 1953: Honderd jaar Kromstaf". Kentering binnen de katholieke subcultuur (313-333)
Peter Nissen, Wat valt er in 2003 te herdenken? 1853 in het levensbeschouwelijk bewustzijn van Nederland (334-347)
Jan Dirk Snel, Een keuze uit de literatuur (348-353)
Register van personen (354-360) - Personalia auteurs en redacteuren (361-362)

Naar publicaties