En God bleef toch in Mokum.

J. D. Snel, P.H.A.M. Abels, G.N.M. Vis, J. Bakker (red.),
En God bleef toch in Mokum. Amsterdamse kerkgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw (Delft, Eburon, 2000), 557pp.

Inhoudsopgave

Jaap van Gelderen, De Magere Brug. Over relaties tussen joden en christenen in Amsterdam, ca. 1890- 1941
Th.A. Fafiť, Henricus Christiaan MilliŽs (1810- 1868): Luthers hoogleraar te Amsterdam en aanklager van de slavernij
Jaap de Jong, Bezeten van God en de duivel. De Amsterdamse jaren van een zoekende ziel: Doetje Reinsberg-Ypes (1840- 1900)
E.H. Cossee, De stichting van de Vrije Gemeente, haar voorgeschiedenis en uitwerking
J.B.K. Ringelberg, Het Leger groeit de Pijp uit. De vestiging en eerste uitbreiding van het Leger des Heils in Nederland (1887- 1892)
Thomas H. von der Dunk, De katholieken en hun kerken in Amsterdam tussen 1795 en 1853
Peter van Dael, Katholieke kerkinterieurs in Amsterdam tussen 1853 en 1940
E.H. Bary, De dominicanen in Amsterdam vanuit dominicaans perspectief. Een historische exercitie
G.N.M. Vis, Onze Lieve Vrouwe, Troosteres der Bedrukten? Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in de jaren 1940- 1945
David Bos, 'Om dan nu, naar 's Heeren wil, voor uwen kostelijken Godsdienst wat te geven'. Geld en geloof in negentiende- eeuws hervormd Amsterdam
J. Vree, Dr. A. Kuyper, de dominee van wijk 27, wijk 8 en nog veel meer (1870- 1874)
Marianne Blonk, Van plattelandskerk tot grotestadsgemeente. De ontwikkeling van de Hervormde kerk te Sloterdijk/Amsterdam West tussen 1900 en 2000
Jaap van Slageren, Hervormde Sporen in Amsterdam- Noord. Hoe drie kerkdorpen de basis vormden van vier nieuwe gemeenten
H.J.Ph.G. Kaajan, Gereformeerd Amsterdam en het grotestadsprobleem (1908- 1956)
J.P. Stoop, Kerk onder de Duitse bezetting. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam en de maatregelen van de bezetter
Lodewijk Dros, Iedereen kent Amsterdam toch? De kwestie Wiersinga in Amsterdam
Guido Hoogewoud, Kerkbouw als sociaal- cultuurpolitiek fenomeen. Religieuze bouwactiviteiten in Amsterdam tussen 1945 en 1993.

Naar publicaties