'In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt'

M.A.W. Gerding, J.G.J. van Booma, G. van Halsema Thzn., P.H.A.M. Abels (red.),
'In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt'. De Reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw (Delft, Eburon, 1998), 251 pp.

Inhoudsopgave

M.A.W. Gerding, Inleiding: vier eeuwen Reformatie in Drenthe
F.J. Bakker, De kerk in Drenthe vr de Reformatie
J.G.J. van Booma, Bronnen voor vier maanden Reformatiegeschiedenis van Drenthe (mei- augustus 1598) en de periode van voorbereiding
W. Bergsma, Zij preekten voor doven. De Reformatie in Drenthe
J.G. Brinks, 'Dese hebben haere beroepene plaets niet becleet'. De Reformatie en de eerste predikanten in Drenthe, 1598- 1605
Regn. Steensma, Sporen van de katholieke eredienst in hervormde Drentse kerken
J. Boneschansker, De Reformatie en de schoolmeesters in Drenthe.
Klik om terug te keren