In en om de Sint- Jan.

P.H.A.M. Abels, N.D.B. Habermehl, A.P.F. Wouters (red.),
In en om de Sint- Jan. Bijdragen tot de Goudse Kerkgeschiedenis (Delft, Eburon, 1989), 174 pp.

Inhoud

Woorden vooraf (1)
Ten geleide (5)
O.J. de Jong, Het draagvlak voor de beoefening van de kerkgeschiedenis in Nederland (7)
J.W.M. Peijnenburg, De beoefening van de kerkgeschiedenis binnen de Rooms- Katholieke Kerk in Nederland vanaf het Herstel van de Bisschoppelijke Hiėrarchie (18)
B. de Troeyer, Vier minderbroeders- auteurs van Gouda (24)
J.G.J. van Booma, Gouda: van Rome tot Reformatie. Een bijdrage tot de oudste geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Gouda (37)
J.L. van der Gouw, Herman Herbers te Wezel (61)
P.H.A.M. Abels, Van Vlaamse broeders, Slijkgeuzen en Predestinateurs. De dolerende gemeente van Gouda 1615- 1619 (75)
J.G.W.F. Bik, Kroniek van de Evangelisch- Lutherse gemeente van Gouda (91) - B.N. Leverland, De Oud-Katholieke Kerk in Gouda (112)
H.J. Kollen, Drie katholieke pastoors te Gouda in de eerste helft van de achttiende eeuw (118)
F.A. van Lieburg, Vrij van de wet, lijdelijk in de geest. Over "hattemistische" gereformeerden te Gouda rond 1734-125 (125)
H.A. van Dolder-de Wit, Kerkelijke armenzorg in Gouda in de negentiende eeuw. Het werk van de diaconie in de praktijk van alledag (145)
N.D.B. Habermehl, Bibliografie van de kerkgeschiedenis van Gouda (160)
Klik om terug te keren