Contact met de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Vragen en opmerkingen met betrekking tot onze website en alles wat u op de site aantreft kunt u richten aan de webmaster. De webmaster zal er dan voor zorgen dat uw reactie bij de juiste persoon terecht komt, zodat er - als dat nodig is - zo spoedig mogelijk actie ondernomen kan worden.

Het e-mailadres van de webmaster is: kerkgeschiedenis@gmail.com