Foto-impressie van de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis, Den Haag, 7 oktober 2023.

Terug naar actuele activiteit   

Het thema van de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis was “Katholieke kerkopbouw in een protestantse Republiek:
de verkiezing en wijding van Cornelis Steenhoven.” Dr. Dick Schoon, dr. Joep van Gennip en dr. Els Agten hielden op deze bijeenkomst in de Oud-katholieke kerk van Den Haag een lezing.
De twee rondleidingen werden verzorgd door dr. Richard de Beer en drs. Wietse van de Velde.
De aanwezigen hebben op de bijeenkomst aangegeven dat zij geen bezwaar hadden tegen het maken en gebruiken van de foto's.

Hieronder vindt u een impressie van deze bijeenkomst op 7 oktober 2023: