Op zaterdag 10 oktober 2015 vond in het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen de 26ste Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis plaats.

Terug naar actuele activiteit   

Het thema was:

Protestantisering en rekatholisering in een eigenzinnige stad

De voormalige vrije Rijksstad Nijmegen in de periode 1550-1650

De stad Nijmegen vormt een bijzonder boeiend exempel als het gaat om de wijze waarop de protestantisering en rekatholisering zijn verlopen. Dat hing onder meer samen met de aanspraken van de stad op het behoud van de stedelijke autonomie, zowel in relatie tot de landsheer, koning Filips II, alsook in relatie tot de Unie van Utrecht. Maar ook met het feit, dat de stad vanuit katholiek oogpunt altijd tot het bisdom Roermond is blijven behoren en dus nooit onder het gezag van de apostolisch vicaris is gevallen. Daardoor hebben de jezu´eten en de kapucijnen er vrij gemakkelijk een statie kunnen vestigen en vandaaruit kunnen werken aan het behoud van het katholieke geloof, zij het niet zonder risico. Voorts is er tweemaal sprake geweest van een Beeldenstorm: in 1566 en - veel radicaler - na de verovering door Maurits in 1591.

In de beide inleidingen werd op die deels godsdienstige, deels politieke spanningsverhoudingen ingegaan. Maarten Hageman deed dat heel persoonlijk en deskundig voor de periode 1550-1600. Paul Begheyn SJ sprak de lezing van de afwezige Joep van Gennip uit. Het verhaal van Joep van Gennip betrof de periode na 1600.

Het middagprogramma bestond uit een rondleiding door het Titus Brandsma Memorial en een bezoek aan de Sint-Stevenskerk, waar dr. Jan Kuys de aanwezigen wegwijs maakte in deze Nijmeegse kerk.

De lezingen van deze dag zullen gepubliceerd worden in het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.